Servicii

INTERMEDIERE & CONSULTANȚĂ

 1. - intermediere și consultanță profesionistă pentru tranzacționarea proprietăților (vânzare/cumpărare/închiriere) din toate segmentele imobiliare
 2. - consultanță pentru investiții (caiete sarcini, proiectare - rezistență/arhitectură, planuri urbanistice zonale și de detaliu, delimitare terenuri, ridicări topo, studii geotehnice, scoatere din circuitul agricol, certificate urbanism, avize pentru obținerea autorizației de construire, autorizații de construire, urmărire lucrări, optimizare costuri investiții etc.)
 3. - serviciile de consultanță se adresează tuturor categoriilor de clienți - persoane fizice, companii, dezvoltatori, investitori, instituți

CONEXE INTERMEDIERII

 1. - întocmire documentație cadastrală
 2. - înscriere în cartea funciară
 3. - evaluări imobile intocmite de personal specializat și acreditat
 4. - întocmire certificate energetice pentru clădiri
 5. - obținere documente necesare vânzării/închirierii (certificate de urbanism pentru informare, extrase de carte funciară pentru informare/autentificare, duplicate acte proprietate și documentații cadastrale, certificate fiscale, adeverințe de rol, nomenclatoare stradale, certificate constatatoare, adeverințe furnizori utilități etc.)
 6. - pregătire promisiune de vânzare cumparare, contract de vânzare cumpărare, contract de închiriere etc.
 7. - evaluarea cheltuielilor pentru tranzacționare (impozite, taxe, onorarii, comisioane etc.)
 8. - pregătirea imobilelor pentru vânzare/închiriere
 9. - ghid obținere creditare
 10. - soluții integrate de marketing și promovare pentru proprietăți, investiții și proiecte imobiliare

POST TRANZACȚIONARE

 1. - servicii post-vânzare/cumpărare/închiriere (contracte utilități etc.)
 2. - property & facility management, astfel încât orice tip de proprietăți dețineți le puteți încredința spre a fi administrate, întreținute, eficientizate, modernizate

REPREZENTARE

 1. - reprezentare la licitațiile pentru cumpărarea de imobile aflate în executare silită